Bloemrijken

In het deelproject ‘Bloemrijken’ werkt De Fruitmotor samen met inwoners aan het realiseren van meer bloemrijke plekken voor wilde bijen en andere insecten, naar het inspirerende en praktische voorbeeld van Bloemrijk Enspijk. We faciliteren het delen van kennis en ervaring en bieden andere hulp bij het zelf aan de slag gaan voor meer biodiversiteit in de regio.  

In Enspijk, een kern met 600 inwoners, is in 2019 Bloemrijk Enspijk opgericht door inwoner Marjolein den Hartog. In samenwerking met de gemeente werden bijvoorbeeld bloembakken geplaatst op het dorpsplein, bollen geplant en bloemranden ingezaaid. Nu zijn er 30 vrijwilligers die meehelpen. Het dorp is mooier geworden, maar belangrijker: meer mensen hebben geleerd over het belang van bloemen, insecten, ecosystemen en wat je zelf kunt doen.

We willen graag meer Bloemrijken! In 2022 helpen we inwoners in de gemeenten West-Betuwe, Culemborg, Buren en Tiel om ook “Bloemrijk”-organisaties op te richten. Vanuit Gonzend Rivierenland faciliteren we met kennis en educatie, onder andere door het ontwikkelen en aanbieden van praktische werkbladen, organiseren van CoP-bijeenkomsten (Communities of Practice), het Fruitmotor netwerk, onze communicatiekanalen en financiële middelen. Daarbij willen we óók de latent geïnteresseerden nieuwsgierig maken en activeren om aan te haken bij een “Bloemrijk” in wording. Hiermee helpen we de trekkers om de beweging op gang te brengen.

Op deze manier worden dorpen in Rivierenland biodiversiteits-hotspots die bijdragen aan de ecologische structuur. Ook creëren we bewustwording onder inwoners en wordt de leefomgeving mooier. Inzetten op collectieve kracht. Dat past heel goed bij De Fruitmotor als coöperatie. Een prachtig project voor en door de regio!

Werkblad Bloemrijken I ‘Zaaien en Maaien’ 
Bloemrijke Activiteiten Zomer 2022

Naar het overzicht
 
© 2022 Gonzend Rivierenland