Werken aan meer biodiversiteit is nodig

Soortenrijkdom -en natuur in bredere zin- vormt de basis voor ons op aarde. In Rivierenland wordt de natuur gevormd door de rivieren die acht gemeenten met elkaar verbinden. Van de historische dorpskernen op de oeverwallen langs de Linge, langs de prachtige uiterwaarden van de Nederrijn, Waal en Maas. Rivieren hebben invloed op de natuur door de aanvoer van water, zaden en sediment (zoals grint en klei). In dit gebied vind je unieke natuur en biodiversiteit die je op weinig andere plekken in Nederland tegen komt. 

 

Helaas is in Rivierenland veel van het traditionele landschap verloren gegaan door intensiever landgebruik. Landbouw, industrieterreinen, woningbouw, infrastructuur en energievoorziening vragen ruimte. Deze verandering werd in gang gezet in de jaren ’60 met de grootschalige ruilverkaveling om de economische positie van de regio te verbeteren. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de unieke biodiversiteit in ons rivierenlandschap. Traditionele landschapselementen zoals grienden met wilgen, of hoogstamfruitboomgaarden zijn langzaam uit het landschap zijn verdwenen. Hierdoor hebben akker- en weidevogels, amfibieën, vlinders en bijen steeds minder leefruimte. Zo is het 'nette', sobere landschap hieronder een typisch voorbeeld voor Rivierenland. 

Tegelijk bieden deze ruimtelijke opgaven ook kansen voor biodiversiteit en landschap. Juíst de groen-blauwe dooradering en biodiversiteit van ons rivierenland met haar rivieren, dijken, oude weteringen, en greppels vormt de basis van het landschap. Langs de rivieren van Oost naar West zien we natuurverbindingen zoals de uiterwaarden en dijken. Vooral dwarsverbindingen van Noord naar Zuid verdienen nog aandacht, zodat fauna zich niet alleen oost-west maar ook noord-zuid door het landschap kan verplaatsen. En... hoe meer heggen, singels, linten door het landschap, hoe meer CO2 afvang, hoe meer biodiversiteit, hoe minder wateroverlast, en dus ook hoe toekomstbestendiger de regio! Hierbij laten we ons leiden door vierdelige waardecreatie, geïnspireerd op het 4-Return model van Commonland. Dit houdt in dat we doelen hebben geformuleerd waarin alle waarden van het landschap erkend worden. Hiermee willen we bewoners, overheden, bedrijven en organisaties bewust maken van de samenhang tussen mens en landschap. 

Lees alles over onze dromen en hoe we die, samen met anderen, gaan waarmaken in ons manifest. 

 

      

 

 

Inspiratie

'Streekholders' in Rivierenland voelen zich meer verbonden in een netwerk en zijn geïnspireerd om samen te werken aan een mooier landschap.

 

Sociaal kapitaal

Er is een sterk sociaal netwerk van verbonden 'streekholders' en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Natuurlijk kapitaal

Er ontstaan biodiverse linten of corridors in het landschap die de mooie kwaliteitsgebieden (de parels) met elkaar verbinden.

 

Financieel kapitaal

Er is meer geld gemobiliseerd t.b.v. landschapsherstel en duurzame landschapsproducten.

Doe mee!

Ken jij biodiverse initiatieven in de regio? Heb je zelf zo'n initiatief en wil je samenwerken? Of heb je een goed idee? Aarzel niet om contact op te nemen met een mailtje aan gonzend@defruitmotor.nl.

Wil je graag updates ontvangen over evenementen, activiteiten en acties? Meld je aan voor de Gonzend Rivierenland nieuwsbrief

© 2022 Gonzend Rivierenland