Excursie Voedselbos De Terp Erichem

Netwerk Voedselbosbouw wil een schaalsprong in het areaal voedselbossen bevorderen: in 2030 minimaal 1.000 hectare voedselbossen op Nederlandse landbouwgronden. Het netwerk zet zich in voor onderzoek, kennis delen, betere regels en het opstarten van meer voedselbossen. Ieder jaar organiseert het netwerk een excursie.

Dit jaar gaat de excursie naar één van de eerste boerderijen die ging aanplanten op basis van het productiemodel dat is ontwikkeld door Stichting Voedselbosbouw Nederland en gefinancierd uit het Duurzame Doorbraakbudget: pompoenboerderij de Terp in Erichem in de Betuwe.

Het concept was eenvoudig en slim bedacht: plant een voedselbos aan dat oogst geeft op precies hetzelfde moment als de pompoenen. De loonwerkers zijn er dan al en distributie richting supermarkt ook. Was dit een goed plan? Hoe staat het voedselbos er nu bij? Wanneer kan de oogst beginnen? En loopt het nog volgens dat plan? Kaat Biesemans zal boeren Jeroen en Rinke bevragen, waarna beheerder Anje Poortman een rondleiding geeft door dit nu vier jaar jonge Betuwse voedselbos. Wellicht is er ook iets te zien van de Vlindertuin in aanplant, want ook daar zijn ze mee bezig.

Iedereen mag meedoen aan deze gratis excursie. Meld je aan via: www.netwerkvoedselbosbouw.nl/agenda.

 

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland