Kansenkaart Biodiversiteit en Landschap Rivierenland

 

kansenkaart

Deze “kansenkaart” toont een soms gedetailleerde visie op het landschap en de kansen voor
biodiversiteit, groen-blauwe dooradering, waterberging en waterkwaliteit, landschappelijke aspecten van energietransitie en verstedelijking en recreatief medegebruik.

De kaart is onderlegger voor de Visie Landschap en biodiversiteit die is ontwikkeld voor de Regio
Rivierenland (het westelijk deel ) en tevens voor de Beheerstrategie van het Agrarisch Collectief
Rivierenland. Hij bevat naast de ingrediënten van de visie ook veel informatieve lagen met bijvoorbeeld beleidscategorieën, zoals Gelders natuurnetwerk (GNN), prioritaire gebieden voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het watergangennetwerk van Waterschap Rivierenland etc.

Bekijk de kaart hier in PDF, met uitleg over de legenda.

Wil je de kaart in GIS-viewer bekijken voor een nauwkeuriger beeld, ingebed in overheidsbeleid, klik dan op de volgende link: Kansenkaart Biodiversiteit en Landschap Rivierenland (arcgis.com)

 

 

 

Inspiratie

'Streekholders' in Rivierenland voelen zich meer verbonden in een netwerk en zijn geïnspireerd om samen te werken aan een mooier landschap.

 

Sociaal kapitaal

Er is een sterk sociaal netwerk van verbonden 'streekholders' en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Natuurlijk kapitaal

Er ontstaan biodiverse linten of corridors in het landschap die de mooie kwaliteitsgebieden (de parels) met elkaar verbinden.

 

Financieel kapitaal

Er is meer geld gemobiliseerd t.b.v. landschapsherstel en duurzame landschapsproducten.

Doe mee!

Ken jij biodiverse initiatieven in de regio? Heb je zelf zo'n initiatief en wil je samenwerken? Of heb je een goed idee? Aarzel niet om contact op te nemen met een mailtje aan gonzend@defruitmotor.nl.

Wil je graag updates ontvangen over evenementen, activiteiten en acties?
Meld je aan voor de Gonzend Rivierenland nieuwsbrief

© 2024 Gonzend Rivierenland