Inspiratiemiddag Biodiversiteit in de Fruitteelt

Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland organiseert een inspiratiebijeenkomst over biodiversiteit in de fruitteelt. De secretaris van het bestuur van De Fruitmotor (Henri Holster) is betrokken bij dit platform. Henri nodigt, naast alleen fruittelers, nadrukkelijk ook andere mensen uit. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dus grijp je kans!

Met Gilian Duijvendijk, onderzoeker biodiversiteit en entomologie bij WUR (over nut biodiversiteit, bestuiving, plaagbestrijding, productie en opbrengsten - hoe help je zowel telers als natuur?) en Gerjan Brouwer, adviseur biologische fruitteelt bij Delphy (over metselbijen en biodiversiteit ten behoeve daarvan).

De bijeenkomst vindt plaats op het biologische zachtfruit-bedrijf van Willemien Brouwer in Ingen: Fruitweelde. Willemien werd ook geïnterviewd in het eerste nummer van ons magazine GONZEND.  Willemien vertelt ook over haar bedrijf. Aan het eind voor de liefhebber ook een rondje erover, samen met haar.

Meer informatie en aanmelden via de website van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland