Stimuleringsfonds 'Samen voor de leefomgeving' - dien een aanvraag in!

‘Samen voor onze leefomgeving’ is een samenwerkingsverband van LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland om een duurzaam verschil te maken in het verbeteren van de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap in heel het land. Niet alleen voor beschermde natuurgebieden maar voor alle natuur in Nederland. Zij vinden dat groene vrijwilligersgroepen een zeer belangrijke rol spelen in het behoud en herstel van biodiversiteit. Er is allerlei informatie voor hoe je dat kunt doen.

Via het stimuleringsfonds kunnen vrijwilligersgroepen die een betere kwaliteit van de groene leefomgeving willen ook financieel ondersteund worden. Iets voor jouw Bloemrijk?! Je kunt nog tot 15 oktober een aanvraag indienen voor maximaal € 1.000,=. Lees er hier meer over.

 

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland