Symposium over de patrijs

Studenten van Yuverta Geldermalsen organiseren op 26 januari 2023 een symposium over de patrijs op hun school in Geldermalsen voor grondeigenaren, vrijwilligers en andere belangstellenden. Dat doen zij samen met de Akkervogelwerkgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) en gemeente West Betuwe. Naast presentaties over de patrijs en zijn ideale leefomgeving, krijgen bezoekers ook tips om de patrijs te helpen. Bezoekers kunnen zich na afloop van het symposium aanmelden voor gratis advies en beplanting als zij patrijzen willen helpen op hun eigen terrein.

Praktisch
Waar? Op de school van Yuverta, Burg. Roozeveld v/​d Venlaan 7 in Geldermalsen.
Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.
Het symposium is gratis. Graag vooraf aanmelden. Meer informatie en aanmelden via de site van SLG
Let op: dit symposium is in principe bedoeld voor inwoners van de gemeente West Betuwe. 

Patrijzen helpen
Heb je wel eens een patrijs gezien? Of het geluid van een veldleeuwerik gehoord? Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol. Dat moet anders vinden de studenten van Yuverta en de organisatoren van het symposium. Zij willen met het symposium hiervoor aandacht vragen en ook daadwerkelijke het leefgebied van de patrijzen versterken. Op particuliere percelen in het buitengebied van West Betuwe willen ze op kleine schaal patrijzenhagen aanplanten en kruidenranden inzaaien.

Foto: Jordy Houkes

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland