Van veer naar veer

In co-creatie met Gera van der Leun heeft De Fruitmotor 7 linten door het landschap bedacht, die van veer naar veer gaan. Op het plaatje zie je de schets. Zo gaan we op 7 plekken in Rivierenland prachtige noord-zuid verbindingen aanleggen, bestaand uit heggen, boomsingels, bloemranden, poelen, vogelbosjes, passend in het landschap. De acht gemeenten van Rivierenland, het Waterschap, de agrarische natuurverenigingen, de landschapsverenigingen, boeren, burgers en buitenlui worden allemaal uitgenodigd om mee te doen in de realisatie!

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland