Verbinden

Vanuit Gonzend Rivierenland werken we actief aan het verbinden van burgers, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit doen we door met deze ‘streekholders’ in gesprek te gaan en samen te brengen om gezamelijk naar toekomstige uitdagingen te kijken. 

Zo faciliteren we actief de verbinding tussen relevante partijen uit de Regio. Deze ‘streekholders’ kunnen door hun functie, positie of enthousiasme impact hebben op het landschap en hiermee bijdragen aan onze missie: het bevorderen van een ecologische hoofdstructuur en herstellen van de biodiversiteit. Met meer onderlinge verbinding tussen ‘streekholders’ en afstemming met beleid bewegen we de neuzen allemaal dezelfde kant op.

In 2021 startten we met een kennismakingsronde langs relevante partijen in het Rivierengebied: waterschappen, gemeenten, particulieren, bedrijven en stichtingen. Wat gebeurde al, wat waren de wensen en waar zagen mensen de grootste uitdagingen? Ons lentefeest op 20 mei 2021 bracht alle partijen samen. In een drie uur durend digitaal seminar werd er gesproken, gedicht en gediscussieerd over klimaat, biodiversiteit en de ecologische hoofdstructuur.

Naast verbinden is het aanpassen van beleid essentieel. Gemeenten hebben met een goed groenbeleid grote positieve impact op het landschap. Op onze uitnodiging gingen wethouders en landschapscoördinatoren van de acht gemeenten van Rivierenland hierover in gesprek.

Op de planning in 2022 staan veldlabs. Hierin kijken professionals samen naar een specifiek stuk van het gebied en gaan we dus een stapje verder. Tijdens de bijeenkomsten werken we aan concrete en toepasbare oplossingen. Handen uit de mouwen en aan het werk dus!

 

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland