Werken met een plan

De acht gemeenten van Rivierenland hebben een Landschaps- en Biodiversiteitsplan laten maken door landschapsarchitect Henk van Blerck (Buro Schokland & Water) en ecoloog Henk van Ziel (Buro Hemmen). Op basis van vijf sporen in het landschap leggen zij hun visie uit (zie hier Landschapsplan Gonzend Rivierenland). De visie is vertaald naar een zgn. Kansenkaart. Deze kaart nodigt uit om de kansen voor verbetering van natuur en landschap met elkaar te bespreken en uit te voeren! De Kansenkaart is hier te vinden (onderaan de pagina).

Naar het overzicht
 
© 2023 Gonzend Rivierenland