Dien je aanvraag in bij het Groen in de Buurt Fonds

Vanuit het "Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds" kan worden bijgedragen aan kleinschalige projecten waarin braakliggende of vergrijsde terreinen worden omgevormd tot groene plekken die de biodiversiteit en sociale cohesie van de buurt vergroten. Met oog voor vorm, structuur en kleur, ontstaan mooie groenontwerpen waar plant en dier zich thuis voelen en waar mensen elkaar ontmoeten. Dit fonds is een zgn. 'fonds op naam" onder het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor 

Dat past wellicht bij sommige Bloemrijken! De deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 januari 2023. Meer informatie vind je hier

Naar het overzicht
 
© 2024 Gonzend Rivierenland